Vad är konst för mig?Konst är när jag gör något eller skapar något som andra kan ta del av och beröras på känslomässigt plan. Jag har en vision och en ide om nåt som berör mig och kan förändra mitt tänkande i någon riktning. Jag börjar bearbeta en massa redan i planeringsstadiet. Sen kommer en process och en resa i mitt inre som avslutas med ett slags avsked. Att förlora en bit av sig själv är nog förutsättning för att det ska vara äkta och kännas verkligt. Min sanning är inte eran, men vi kan dela en upplevelse på ett ärligt och sant sätt när era ögon möter mitt konstverk. LW

Välkommen till ARANDART